Tăm bông vô trùng lấy mẫu bệnh phẩm

TAM BONG VO TRUNG

Tăm bông lấy mẫu

Tăm bông với đầu gòn đã được xử lý trung tính và quấn chặt và que gỗ hoặc que kẽm. Chiều dài và kích thước tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.

Sản phẩm Mã số Mô tả Quy cách Hạn
sử dụng
Tăm bông lấy bệnh phẩm vô trùng SE 06.1 Lấy các loại bệnh phẩm khác nhau dùng trong xét nghiệm vi sinh. Tăm bông được chứa trong ống nhựa có chiều dài 180mm và đường kính 10mm. Chiều dài của que tăm bông là 70mm. 50 que / bịch 24 tháng
Tăm bông mãnh lấy bệnh phẩm vô trùng SE 06.2 Chuyên dụng để lấy bệnh phẩm quệt tai – mũi – xoang, quệt mủ niệu đạo nam dùng trong xét nghiệm vi sinh. Que tăm bông là que kẽm mãng với chiều dài 70mm. Tăm bông được chứa trong ống nhựa có chiều dài 180mm và đường kính 10mm. 50 que / bịch 24 tháng
Tăm bông vô trùng dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ SE 06.3 Chuyên dụng để lấy vi khuẩn trên môi trường đĩa thạch để thực hiện kỹ thuật định danh hoặc kháng sinh đồ. Tăm bông được chứa trong ống nhựa có chiều dài 170mm và đường kính 5mm. Chiều dài của que tăm bông là 55mm. 50 que / bịch 24 tháng
Tăm bông Rayon lấy bệnh phẩm vô trùng SE 06.4 Chuyên dụng để lấy bệnh phẩm là quệt âm đạo hoặc quệt cổ tử cung dùng trong xét nghiệm vi sinh. Tăm bông được chứa trong ống nhựa có chiều dài 180mm và đường kính 10mm. Chiều dài của que tăm bông là 100mm. 50 que / bịch 24 tháng
Tăm bông nguyên liệu (không vô trùng) SE 06.5 Phòng xét nghiệm sử dụng theo nhu cầu chuyên biệt. Que tăm bông có chiều dài 150mm. 100 que / bịch 36 tháng