Một ngày thực tập của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

19149159_10206933389171529_980131870374459468_n

Ngày 1 khoá huấn luyện cho sv TDT làm khoá luận và thực tập. Các em có lẽ thấy được sự hữu dụng của khoá huấn luyện này.

19105887_10206932953880647_8267197606844856695_n 19247685_10206932954360659_8753228975644559865_n  19146169_10206932771356084_6248288572497245675_n 19113674_10206932953920648_2956342444756932997_n19149159_10206933389171529_980131870374459468_n