Giới thiệu về sản phẩm Kháng sinh đồ xác định MIC bằng phương pháp khuếch tán và trên giếng nhựa kháng sinh đông khô

MIC.MDA DS-1

         Sau một thời gian nghiên cứu rất công phu, chúng tôi đã hoàn thiện được 2 sản phẩm giúp các phòng thí nghiệm lâm sàng thực hiện MIC rất dễ dàng và thuận tiện. Một sản phẩm là MIC.MDA DS (MIC Micro Dlilution Assay Dry Strip) dựa trên công nghệ đông khô các nồng độ kháng sinh trên các giếng vi pha loãng và người làm thí nghiệm chỉ cần pha vi khuẩn thử nghiệm vào môi trường lỏng rồi nhỏ vào các giếng, đọc kết quả MIC sau khi ủ không quá 24 giờ.

MIC.MDA DS-2 MIC.MDA DS-1
Một sản phẩm là MIC.DS (MIC Dry Strip) dựa trên công nghệ khuếch tán các nồng độ kháng sinh từ que giá thể vào môi trường thạch đã trải vi khuẩn thử nghiệm trên bề mặt và đọc kết quả giống E-test. Đây chính là hai bước tiến về công nghệ trong lĩnh vực vi sinh chẩn đoán. Cả hai đã nằm trong nhóm có VISA của Bộ Y Tế

MIC.DS-1 MIC.DS-2