Lựa chọn uy tín

Là Công ty tiên phong hơn 20 năm trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Khoa là một công ty đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam nghiên cứu sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực chẩn đoán thực hiện tại các phòng thí nghiệm lâm sàng và sinh học thực nghiệm.