Vi sinh

14 Tháng Tám, 2017
20170805_081729

Chai dung dịch nhuộm vi sinh

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI001ST Chai dung dịch nhuộm vi sinh (Bộ nhuộm Gram) Bộ Bộ gồm 4 chai: Crystal violet, […]
9 Tháng Một, 2017

Đĩa sinh hóa chế sẵn

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI056AB Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ – ĐSH Oxidase Lọ Chứa trong lọ nắp nhôm […]
9 Tháng Một, 2017
20170729_111903

Các môi trường sinh hóa chế sẵn

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI100AP Thạch chứa MT nuôi cấy – KIA (Kliggler Iron Agar) Tube Chứa trong tube thủy tinh […]
9 Tháng Một, 2017
20170727_145213

Các môi trường, chất bổ sung sẵn sàng để chế

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI092AP Thạch chứa MT nuôi cấy – Máu cừu 10ml Tube Chứa trong tube nhựa nắp vặn […]
9 Tháng Một, 2017
20170729_103031

Các môi trường phân lập, kháng sinh đồ chế sẵn

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI001AP Đĩa thạch chứa MT nuôi cấy vi khuẩn (BA 90) Đĩa Cấy phân lập vi khuẩn […]
9 Tháng Một, 2017

Môi trường chuyên chở, tăng sinh, phong phú chế sẵn

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH MI081AP Thạch chứa MT nuôi cấy  –  Cary-Blair Tube Tube đũa nhựa. Có chứa môi trường Cary […]