Nhựa y sinh

26 Tháng Hai, 2018
TAM BONG VO TRUNG

Tăm bông vô trùng lấy mẫu bệnh phẩm

CODE TÊN SẢN PHẨM ĐVT CÔNG DỤNG QUY CÁCH SE001CL Tăm bông vô trùng Que – Que gỗ, đầu que có quấn bông, đựng trong ống […]